Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem, uzależnione jest od nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy, terminu jej wykonania. W sprawach o odszkodowanie Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych,wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i stanowi prowizję wyliczaną procentowo od uzyskanej kwoty odszkodowania.

Przewiduje się możliwość ustalenia wynagrodzenia płatnego w ratach.