Prawo cywilne

ADWOKAT PRAWA CYWILNEGO – BOLESŁAWIEC

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne jest jedną z wiodących specjalizacji adwokata Arkadiusz Krzemińskiego oraz radcy prawnego dr Piotra Malinowskiego. Udzielamy porad prawnych w trakcie spotkań w kancelarii w Bolesławcu, świadczymy usługi również na terenie innych miast. Reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym oraz we wszelkich etapach postępowania cywilnego

Prawnicy kancelarii doradzają i reprezentują Klientów w sprawach:

– o zapłatę (dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska)

– naruszenia obowiązków umownych (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów)

– o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu

– wydania nieruchomości, o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania

– o ustalenie istnienia prawa

– o ochronę dóbr osobistych (art. 23, 24 kodeksu cywilnego)

– dotyczących prawa własności (prawo rzeczowe, księgi wieczyste, służebności, hipoteka, użytkowanie wieczyste)

– podział majątku

– zasiedzenia nieruchomości

– uwłaszczenia nieruchomości.