Prawo karne

ADWOKAT PRAWA KARNEGO – BOLESŁAWIEC

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu świadczy usługi z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.
Obrońca
Adwokat będzie reprezentował Twoje interesy i prawa na każdym etapie postępowania. Świadczymy usługi polegające na:
-obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przed Policją, Służbą Celno-Skarbową, Prokuraturą,
-obrona oskarżonego przed sądem w procesie karnym,
-obrona obwinionego w sprawie o wykroczenie,
-reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym,
-tymczasowe aresztowanie,
-ułaskawienie,
-list żelazny,
-kara łączna

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują:
-podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych,
-obwinionych w sprawach o wykroczenia,
-nieletnich – ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nasi prawnicy prowadzą także sprawy o:

-odroczenie i zawieszenie wykonania kary,
-przerwa w karze,
-warunkowe przedterminowe zwolnienie,
-zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności,
-zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności,
-Zatarcie skazania.